No posts to display

APLICATIONS

Cách thiết lập đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc google...

Đầu tiên cần cài Plugin: AccessPress Social Login Lite  here Bước tiếp theo sẽ tiến hành đăng kí client ID & Client Secret https://console.developers.google.com/iam-admin/projects...

HOT NEWS