Hướng dẫn cài crontab trên vps cho sendy

Giới thiệu về CRONTAB

Một trong những cách chuẩn nhất để chạy các nhiệm vụ trong nền trên máy Linux là với công việc cron. Họ là hữu ích cho việc lập kế hoạch trên VPS và tự động hóa các công việc bảo trì liên quan đến nhau. “Cron” tự nó là một daemon (hay chương trình) mà chạy ở chế độ nền. Lịch trình cho các công việc khác nhau đang chạy trong một tập tin cấu hình được gọi là “crontab.”

Cài đặt CRONTAB

Hầu hết hệ thống VPS mặc định đã được cài đặt tự động chức năng này, nhưng để đảm bảo hơn. Chúng ta cũng nên cài đặt nó lên VPS bằng các lệnh sau:

Đối với Ubuntu/Debian:

sudo apt-get update
sudo apt-get install cron

Đối với Cent OS/Red Hat Linux:

sudo yum update
sudo yum install vixie-cron crontabs

Và cuối cùng bạn phải chắc chắn là các Crontab đã chạy nền trong VPS của mình:
sudo /sbin/chkconfig crond on
sudo /sbin/service crond start

Cấu hình:
Bạn có thể điều chỉnh crontab bằng lệnh sau đây:
crontab -e
Sau đó thêm dòng Cronjob của bạn vào > lưu lại
* lưu ý: Bấm “i” để chuyển qua chế độ insert tiến hành chỉnh sửa —> bấm ESC sau khi hoàn tất —> :wq! để lưu và thoát.

Để kiểm tra có Cronjob nào đang hoạt động, gõ lệnh sau:
crontab -l

Để xóa hết Crontab ta dùng lệnh sau:
crontab -r

Các lệnh Cronjob cho sendy:

Dùng để tạo chức năng Scheduled:

*/5 * * * * php /home/domain.com/public_html/sendy/scheduled.php > /dev/null 2>&1

Dùng để tạo chức năng Autoresponders:

*/1 * * * * php /home/domain.com/public_html/sendy/autoresponders.php > /dev/null 2>&1

Dùng để cho phép import-list-email:

* * * * * php /home/sendy.xuantruong.net/public_html/import-csv.php > /dev/null 2>&1

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ email: info@xuantruong.net hoặc comment bên dưới nhé 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *