Sữa lỗi 404 khi chuyển wordpress tư Apache qua Nginx và ngược lại

Một số bạn có thời gian sử dụng vps cài đặt một số công cụ như vpssim hay hocvps, sau thời gian sử dụng các bạn chuyển website về hosting nhưng xảy ra một số lỗi như khi truy cập vào các trang con trong website thì nó sẽ báo lỗi 404, mình cũng từng gặp trường hợp như vậy và may mắn tìm được một số cách giải quyết vấn đề như sau.

Các sữa lỗi 404 khi chuyển website wordpress

1.Đối với trường hợp chuyển từ Apache qua nginx

Các bạn truy cập vào /home/admin/conf/web

Thêm cái dòng try_files $uri $uri/ /index.php?q=$request_uri; vào vị trí như minh họa bên dưới.

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$request_uri;
location ~* ^.+\.(jpeg|jpg|png|gif|bmp|ico|svg|css|js)$ {
expires max;
}

Sau đó restart lại nginx là xong. Chúc các bạn thành công

2. Đối với trường hợp chuyển từ nginx qua apache trên host thì chúng ta chỉ làm một thao tác cực kì đơn giản:

Các bạn truy cập vào trang quản trị website wordpress, sau đó truy cập vào setting > permarlinks > không cần thay đổi gì cả > sau đó nhấn save change là xong 🙂

Giờ F5 lại trình duyệt và kiểm tra lại những trang bị 404 trước đây coi có còn bị lỗi gì ko nhé 🙂

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *