Tag Archives: facebook marketing

Cách seeding facebook bằng tài khoản facebook ảo

Chia sẻ một chút về cách Seeding Facebook Fanpage. Cứ hiểu nôm na thì Seeding Facebook cũng là 1 sự “Gieo Mầm” giống như “Forum Seeding “vậy. Seeding forum là gì? Seeding facebook là gì? Trước khi đi vào chủ đề chính, chúng ta cần ngồi lại và làm rõ 2 khái niệm trên để tránh sự

Tối ưu quảng cáo facebook bằng cách đọc chi phí comment? Nên hay Không

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ! CHẠY CÀNG NGU CÀNG KIẾM ĐƯỢC NHIỀU Trước khi đi vào thảo luận vấn đề chính, các bạn coi 3 ảnh thống kê quảng cáo facebook bên dưới – Cái thằng có hơn 60k comment vs chi phí trung bình 5k/1 comment là thằng nghèo nhất -> kiếm được tiền ít