Xử lý lỗi “502 Bad Gateway” trên Nginx triệt để

2
932

Khi đó trình duyệt sẽ hiện lên các thông báo phổ biến như:
– “502 Server Error: The server encountered a temporary error and could not complete your request.”
– “Bad Gateway: The proxy server received an invalid response from an upstream server.”
– “HTTP Error 502 – Bad Gateway”
– “HTTP 502″
– “502. That’s an error.”
– “502 Bad Gateway”
– “502 Service Temporarily Overloaded”
– “Error 502″
– “Temporary Error (502)”
– “502 Proxy Error”

– Mở file cấu hình Nginx:

nano /etc/nginx/nginx.conf

– Thêm đoạn cấu hình sau vào trong block http { }

http {
  ...
  fastcgi_buffers     8 16k;
  fastcgi_buffer_size   32k;
  fastcgi_connect_timeout 600;
  fastcgi_send_timeout  600;
  fastcgi_read_timeout  600;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Khởi động lại nginx, php-fpm:

service nginx restart
service php-fpm restart

 

Previous articleXây dựng mô hình marketing cho doanh nghiệp nhỏ
Next articleTư duy tăng like facebook chuẩn đối tượng
5 năm trước, khi kiếm được $5 đầu tiên từ MMO (kiếm tiền trực tuyến), tôi đã nhận ra tiềm năng to lớn của Digital Marketing và tìm hiểu sâu về nó cũng như những ứng dụng tuyệt vời trong việc triển khai mô hình Digital Marketing tự động hoá, đem lại doanh thu Bứt Phá cho doanh nghiệp. Tôi bắt đầu các thử nghiệm digital marketing của mình trên các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ và nâng cấp chúng để phù hợp với cấp độ doanh nghiệp lớn hơn, ứng dụng để xây dựng hệ thống liên kết nội dung quy mô lớn Bằng những kinh nghiệm của mình, tôi mong muốn giúp cho các bạn, từ cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực marketing cũng như doanh nghiệp đang ứng dụng digital trong kinh doanh có thể triển khai một hệ thống digital marketing bền vững nhằm đạt hiệu quả bứt phá trong kinh doanh

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here