by xuantruong92

XUAN TRUONG _

Digital Performance Marketer

💰 Over $12 Million in Ad Spend Managed & 5000+ Campaign

🤹 8+ Years of Experience Managing Facebook & Google, Instagram Ads, SEO

📈 Hundreds of Clients Served

🥇 Google Premiere Partner ” & Meta Partner

Tôi am hiểu Css, Html, Database, SQL và có thể làm việc với BigData. Các chiến dịch tôi thực hiện đều có Plan chi tiết, đảm bảo tăng doanh số bán hàng, cải thiện tỷ lệ %CTR, tăng tỷ lệ chuyển đổi %CR, giúp khách hàng giảm chi phí quảng cáo và đem lại ROI cao hơn.

Tôi nghiên cứu sâu hành vi người dùng online, UX/UI, làm marketing online bằng hệ thống đo lường chính xác nhằm loại bỏ các yếu tố cảm tính vốn không ổn định, đầy rủi ro khi làm quảng cáo.

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Xuan Truong